Ska fundera några dar på denna plats. Tycker den blivit väldigt dyr för det lilla jag skriver