Tagen från öppet fönster då det blåste något fruktansvärt